Тарас Компаніченко — бандура, кобза, ліра

Загальна інформація

Тарас Компаніченко працює в галузі давньої музики України протягом трьох десятиліть. Він володіє майстерністю гри на унікальних, навіть в Україні, традиційних музичних інструментах — бандура Остапа Вересая (кобза), старосвітська бандура, колісна ліра, ренесансна лютня, барокова лютня, бандура початку ХХ століття. Таке різноманіття інструментів дає можливість краще, повніше й органічніше музично представити українську культурну спадщину від давніх часів і до сьогодення, використовуючи відповідний до історичної епохи інструмент. Водночас Тарас Компаніченко створює новітні епічні, музично-поетичні твори, виконує їх на кобзі, старосвітській бандурі, лірі й тим демонструє існування неперервності музичної традиції від давніх часів і зв’язує віддалені в часі та просторі епохи в єдиний культурний український духовний світ.

Як виконавець традиційного автентичного кобзарського репертуару Тарас Компаніченко є лауреатом і володарем першого місця Першого Національного конкурсу кобзарського мистецтва імені Григорія Китастого 2002 року. Як знавець давньої української музики, номінант є постійним учасником Міжнародного фестивалю старовинної музики в Ярославі «Пісня нашого коріння» (Польща) та учасником міжнародних музичних проєктів «Братство лютні старопольської» і «Академія традицій». Для належного представлення української музики на таких міжнародних майданчиках, як найвідоміші європейські фестивалі, чи конференції або Дні української культури, що проводяться консульствами України для промоції української культури у світі, — слід ґрунтовно знати музичний матеріал. Отож, особливістю праці Тараса Компаніченка є науковий підхід в доборі матеріалу, добре знання історії України, історичного контексту, в якому творилась наша культура і використання верифікованих джерел. Так, для створення репертуару української музики XVI–XIX століть, використовуються наукові праці, що базуються на дослідженні рукописних та друкованих джерел.

Як сольний виконавець і разом з гуртом «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко презентує унікальну духовну музичну спадщину, відтворюючи пісні з «Почаївського Богогласника» 1790–1791. В репертуарі виконавця налічується понад півсотні різних тематичних творів з XVI–XVIII століть, що увійшли до музичної антології — це і пісні до різних свят християнського церковного року, пісні до окремих Святих, пісні філософського змісту, покаянні пісні тощо. Найціннішим здобутком, поряд з мистецьким представленням цих творів, є презентація літературної мови давньої України, якою написані твори в Богогласнику, що є блискучою ілюстрацією до наукових праць Івана Огієнка в галузі історії української мови та історії церкви. Музика XVII–XVIII століть в представленні Хореї Козацької звучить унікальним виконанням партесних духовних концертів та сучасним актуальним виконанням поетичних творів Григорія Сковороди.

Поділитись