Carols of the World

Sunday 07.02.2021 / 19:30

S.Lyudkevych Concert Hall

100 - 190

Program

The best of Christmas song tradition of the world, brought to you by the High Castle Instrumental Ensemble and soloists of Lviv National Philharmonic.

 

Artists:

  • High Castle Instrumental Ensemble
  • Vitaliya Holubnycha, soprano
  • Olga Fenyuk, soprano
  • Iryna Zhovtolyst, soprano
  • Lilia Kostruba, soprano
  • Vasyl Ponayda, tenor

 

In the program Ukrainian carols and carols of the world.

 

Share