Jurij Trycećkyj – Oros

General information

Wykształcenie wokalne zdobył we Lwowskim Konserwatorium im. Mykoły Łysenki, gdzie uczył się w klasie Mykoły Szelużki, a następnie – w klasie prof. Ostapa Darczuka. Umiejętności zawodowe doskonalił w latach 1989-1991 w klasie prof. Artura Ejzena, w słynnej Akademii Muzycznej im. Gniesinych w Moskwie. Jeszcze będąc studentem, rozpoczął pracę w Teatrze Opery i Baletu im. Michaiła Glinki w Czelabińsku. Miał możliwość, by tam pozostać, jednak posta-nowił wrócić do ojczyzny. Przeniósł się do Lwowa po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Od 1992 roku Trycecky pracuje jako solista Lwowskiego Narodowego Akademickie-go Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

Jego repertuar zawiera blisko czterdzieści partii basowych, m.in. partię: Dulcamara (Napój Miłosny Gaetano Doni-zettiego), Zaccarii (Nabucco Giuseppe Verdiego), Ferranda (Trubadur Giuseppe Verdiego), Ramfisa oraz Faraona (Aida Giuseppe Verdiego), Sparafucile (Rigoletto Giu-seppe Verdiego), Zakrystianina oraz Angelottiego (Tosca Giacoma Pucciniego), Bon-za (Madame Butterfly Giacoma Pucciniego), Zunigi (Carmen Georgesa Bizeta), Don Basilia (Cyrulik sewilski Gioacchina Rossiniego), Zbigniewa (Straszny Dwór Stani-sława Moniuszki), René (Jolanta Piotra Czajkowskiego), Gremina (Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego). Obecnie artysta występuje zarówno w swej ojczyźnie, Ukrainie, jak też za granicą (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Belgia, Liban, Polska, Rosja).

Share