Wiktor Łyjak – organy (PL)

General information

WIKTOR ŁYJAK ur. w Skierniewicach, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Koncertował w kraju (m.in. festiwale: we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Oliwie, w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, w synagodze warszawskiej, gdzie 3 lutego 1994 r. wykonał jedyny recital organowy w historii tego miejsca) oraz za granicą: w Austrii, Belgii, na Białorusi, w Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, we Francji, w Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Korei Płd., na Litwie, w Norwegii, Niemczech, Rosji, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Ukrainie i we Włoszech. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia (m.in. dzieł Johannesa Brahmsa, Augusta Freyera, utworów z tabulatur polskich XVI-XVIII w.). Utrwalił swe interpretacje, w tym z solistami i na fisharmonii, na kilkunastu płytach kompaktowych wydanych w Anglii, Belgii, Korei Płd. i w Polsce.

Jako jedyny polski organista posiada Złotą Płytę (1999 r.) i Platynową Płytę (obecnie jest to równowartość Podwójnej Platynowej Płyty) przyznaną w 2000 r. za CD z utworami J.S. Bacha. Jego nagranie CD z dziełami Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik „Muzyka 21” za płytę miesiąca we wrześniu 2004 roku. Ma w repertuarze wszystkie dzieła organowe J.S. Bacha, J. Brahmsa, A. Freyera, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego i W.A. Mozarta, a także wszystkie koncerty organowe J.F. Händla i Josefa Haydna. Zasiada w jury konkursów krajowych i zagranicznych.

Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie Historii – nauki o sztuce (promotor Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, 2002). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. Jako profesor wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opublikował ponad sto sześćdziesiąt artykułów i książek z zakresu dziejów budownictwa organowego, historii muzyki polskiej i historii, m.in. jest autorem prac: Organy na Mazowszu (I nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków 2006), Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, Organy na Mazowszu (tom II) oraz hasła o polskich organach w znanej encyklopedii Die Musik Geschichte und Gegenwart. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów ARS ORGANI traktujących o dawnych organach w Polsce.

Jako ekspert w zakresie zabytków techniki bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcjami zabytkowych organów i konsultuje projekty powstających współcześnie instrumentów. Będąc Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, działa także na Białorusi, w Gruzji, na Litwie i Ukrainie. Przewodniczy Radzie Naukowej Muzeum Historycznego Skierniewic.

Wiktor Łyjak, związany od lat z Warszawą, był organizatorem letnich koncertów organowych w kościele Św. Krzyża, a w latach 1976-1983 pełnił tam obowiązki organisty grając na Mszach św. transmitowanych przez Polskie Radio. Przez przeszło trzydzieści lat, do 2015 roku był tytularnym organistą Kościoła Prokatedralnego (Seminaryjnego). Kieruje Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”, organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, w którym jest wiceprezesem.

Share