TRIBUTE – Lesya Ukrainka

Concert Hall Lyudkevich

02.03.2021 / 19:00

Concert Hall Lyudkevich

90-190

Program

Artists:

  • Galician Academic Chamber Choir
  • Vasyl Yatsynyak, conductor
  • Iryna Suryadnova, concertmaster

Moderator – Roman Bereza

The program includes choral works by K. Stetsenko, D. Sichynsky, E. Kozak, A. Kos-Anatolsky, L. Dychko, V. Gerasymchuk, M. Dovhanych, R. Tsys on the poetry of Lesya Ukrainka

Share