Międzynarodowy Festiwal Muzyczny “WIELCY TWÓRCY – Roman Palester”

05.09.2022
Description

Bohaterem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego WIELCY TWÓRCY będzie Roman Palester, uważany w połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku za najwybitniejszego kompozytora w Polsce. Ten wszechstronny artysta odnosił wówczas w kraju nad Wisłą tryumfy. Mimo, że tuż po wojnie kreowano go na następcę  Karola Szymanowskiego, to jego nazwisko nie jest tak dobrze dziś znane jak sobie na to zasłużył. Powód jest prosty – pod koniec lat czterdziestych, w obliczu nadciągającego socrealizmu, kompozytor wybrał emigrację. „Konsekwencją tej decyzji były represje w kraju: skreślenie z listy członków Związku Kompozytorów Polskich, a następnie zakaz wykonań jego utworów. Nazwisko Palestra zniknęło z publikacji, katalogów wydawniczych, a nawet czołówek filmów, zaś egzemplarze drukowanych po wojnie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym utworów oddano na przemiał (polmic.pl)”.

Wykreślono Go zatem z polskiego życia muzycznego i ten zapis obowiązywał właściwie aż do lat siedemdziesiątych. Ówczesnym władzom polskim nie podobało się też to, że Twórca przez dwadzieścia lat pracował w Radiu WOLNA EUROPA, a także współpracował z redakcją KULTURA PARYSKA. „…Zmarł w 1989 roku, tuż przed Okrągłym Stołem i zmianami, które być może pozwoliłyby mu powrócić do Polski w pełnym blasku […] Miał poczucie dumy i goryczy niespełnienia. Trudno Mu się dziwić”. (L. Dzierżanowski). Dziś oczywistym jest, że Patron festiwalu WIELCY TWÓRCY to Kompozytor, „…bez którego nie jest możliwe pełne odtworzenie panoramy muzyki polskiej, czy też polskiej twórczości kompozytorskiej XX stulecia.” (I. Lindstedt).

Roman Palester urodził się w Śniatynie (dawny okręg Stanisławowski), kształcił m.in. w Lwowskim Konserwatorium. Organizatorzy festiwalu zdają sobie sprawę z tego, że większość utworów Twórcy może być trudna w odbiorze dla “niewyrobionego” słuchacza, dlatego do programów koncertowych (poza Jego dziełami), postanowiono (dla zachęty audytorium) włączyć utwory F. Chopina i K. Szymanowskiego. Z szacunku do Gospodarzy obiektów i słuchaczy reprezentowanych w większości przez Ukraińców, prezentowane będą ponadto ukraińskie kompozycje. Wprowadzenie tych dzieł w obecnej sytuacji ma dodatkowy wymiar i znaczenie, albowiem jest znakomitą formą oddania poprzez muzykę hołdu ukraińskim Bohaterom dzielnie walczącym o wolność nie tylko swojej Ojczyzny, ale także Europy i świata.

Wprowadzeniem do wydarzenia będzie sympozjum pt. „Roman Palester. Życie i twórczość”, a festiwalowe koncerty zorganizowane zostaną w prestiżowych miejscach: Lwowskiej Filharmonii Narodowej, w Sali Koncertowej Narodowej Lwowskiej Akademii Muzycznej i w Kropywnyckiej Filharmonii Obwodowej. Wśród wykonawców znajdą się oklaskiwani na całym świecie ukraińscy i polscy artyści, laureaci międzynarodowych festiwali i konkursów, tacy jak m.in.: flecistka Maria Peradzyńska, pianiści – Wojciech Kubica, Andrzej Wierciński i Sławomir Wilk, wiolonczelista – Tomasz Strahl, skrzypkowie – Artur Mykytka i Nazar Pyłatiuk, dyrygenci – Serhij Khorovets, Igor Pyłatiuk i Volodymyr Syvokhip, zespół Phoenix String Quartet, Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Filharmonii Narodowej oraz Lwowska Orkiestra Kameralna „Akademia”.

Dopracowane do perfekcji od strony merytorycznej i organizacyjnej wydarzenia stać będą na najwyższym poziomie artystycznym, ponieważ zapewnią to nie tylko wybitni muzycy, ale także doświadczeni organizatorzy. Ogółem odbędzie się dwanaście imprez, w tym siedem koncertów, jedno seminarium naukowe i cztery kursy mistrzowskie dla flecistów i wiolonczelistów. Imprezy organizowane będą w dwóch miastach: we Lwowie i w Kropywnickim (dawniej Elizawetgrad – miasto, w którym młodość spędził K. Szymanowski).

Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego WIELCY TWÓRCY są “Асоціація Першокласних Ініціатив” oraz Lwowska Filharmonia Narodowa im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie.

 

Rozkład wydarzeń Festiwalu, bilety oraz szczegółowe informacje o koncertach znajdują się pod linkiem

 

Lviv National Philharmonic - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "WIELCY TWÓRCY – Roman Palester"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Share


Popular

25.03.2024 Concerts

Bach Marathon has ended

The marathon of new and contemporary Bach art by artists of the Lviv Ph...

29.02.2024 Announcements

Bach Marathon March 21-24

Every year, in honor of Johann Sebastian Bach’s birthday, the Lviv National...