Nazar Savko. You just listen

Lyudkevych Concert Hall

22.01.2022 / 18:00

Lyudkevych Concert Hall

120-390

Program

Artists:

  • Nazar Savko, vocals
  • Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra
  • Zhyttia Dance Theater
  • Volodymyr Syvokhip, conductor

 

The program includes songs by Nazar Savko, Volodymyr Ivasyuk, Bohdan Stelmakh, Yaroslav Nudyk

 

 

 

Share