Zhyva dusha poetova sviataia

Lyudkevych Concert Hall

09.03.2021 / 19:00

Lyudkevych Concert Hall

90 - 190

Program

Art project for Taras Shevchenko’s birthday

Artists:

  • Academic instrumental ensemble “High Castle”
  • Duet “Bandurna rozmova” (Taras Lazurkevych and Oleg Sozansky)
  • Olga Fenyuk, soprano
  • Vitaliy Holubnycha, soprano
  • Hryhoriy Shumeyko,  directing & artistic word

 

The program includes poetry by T. Shevchenko, works by M. Lysenko, K. Stetsenko, G. Gladky, V. Kaminsky, R. Tsis and others.

Share